You are currently viewing לאות הזדהות

לאות הזדהות

migdal degelלאות הזדהות עם חיילי צה"ל ועם תושבי הדרום והמרכז הנמצאים תחת איום הרקטות, הפכה האוניברסיטה את המגדל המרכזי שלה לדגל הלאום. לאורך ימי הלחימה יואר מגדל האוניברסיטה בן 30 הקומות, שנראה מאזור וחדרה ועד ליישובי הצפון, כשסמל מגן הדוד במרכזו. האוניברסיטה מבקשת לשלוח תנחומים למשפחות החיילים והאזרחים שנהרגו במהלך ימי הלחימה ולשלוח רפואה שלמה לכל הפצועים.

לצפייה

 

 

כתיבת תגובה