You are currently viewing הקשר שבין תרגום אנושי ותרגום ממוחשב

הקשר שבין תרגום אנושי ותרגום ממוחשב

compהכנסתם טקסט בשפה כלשהי ל"Google translate" והתרגום לעברית נראה לכם מלאכותי מידי? מחקרשנערך בחוג למדעי המחשב באוניברסיטה מצביע על שורה של גילויים חדשים הקשורים לתכונות הלשוניות הייחודיות של טקסט שתורגם על ידי אדם, שיכולים לשפר בצורה משמעותית את היכולות של תוכנות התרגום הממוחשבות.

המשך קריאה

כתיבת תגובה