You are currently viewing משנים את החוקים

משנים את החוקים

mishpatim2לראשונה בישראל: הפקולטה למשפטים מאפשרת קבלה ללימודים על סמך מבחן קבלה. השינוי נכנס לתוקפו כבר בתקופת ההרשמה הנוכחית לקראת שנת הלימודים תשע"ה.

המשך קריאה

כתיבת תגובה