איכות סביבה, הרמוניה ושלום בדת הבהאית

בשעה 14:00
מרכז עזרי, קומה 23, מגדל אשכול
לפרטים נוספים: טל.:04-8240674
הפקולטה למדעי הרוח

כתיבת תגובה