כנס בית-ספרי שנה א'

5.6.114, בין 08:00-12:30
אודיטוריום מוזיאון הכט

לפרטים נוספים: 04-8288675

ביה"ס לבריאות הציבור

כתיבת תגובה