18-20.5 הרצאות, קונצרטים ורב-שיח בנושא קומפוזיציה בת זמננו

בתאריכים 18-20.5.14במשכן לאומנויות ע"ש הכט*הכניסה חופשית*לפרטים נוספים: ביה"ס לאמנויות, החוג למוסיקה   

להמשך קריאה18-20.5 הרצאות, קונצרטים ורב-שיח בנושא קומפוזיציה בת זמננו