"מיניות ומוגבלות בהיבט רב-תרבותי"

27.5.14 בין 08:30-15:00
מעונות טליה, מעונות הסטודנטים
לפרטים נוספים- ביה"ס לעבודה סוציאלית
ה
פקולטה למדעי רווחה ובריאות

כתיבת תגובה