You are currently viewing הרצאות של כבוד

הרצאות של כבוד

heverבמהלך אירועי חבר הנאמנים ה-42 של האוניברסיטה שיתקיימו בשבוע הבא יעבירו הרצאות שניים ממקבלי תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד של האוניברסיטה. פרופ' סטפן רייף, מייסד ומנהל היחידה לחקר הגניזה הקהירית באוניברסיטת קיימברדג', ירצה ביום ג', ה-27.5 בשעה 17:30 באודיטוריום הספרייה בנושא התפילה היהודית בימי הביניים. פרופ' ג'וליה קריסטבה, מסאית, פסיכואנליטיקאית ואחת מהדמויות הבולטות בתיאוריה הביקורתית העכשווית, שלקחה חלק מרכזי בעיצוב הזרם ה"פוסט-סטרוקטורליזם" תרצה בנושא "צורות חדשות של מרי" ביום ה', ה-29.5 בשעה 17:00 באודיטוריום הכט. הקהל מוזמן.

 

כתיבת תגובה