יום אירופה

15.5.14 09:00-20:00
בית הסטודנט, אודיטוריום 101
לפרטים נוספים: 04-8288159

כתיבת תגובה