הכנס הבין-אוניברסיטאי הל"ג לחקר הפולקלור

 14.5.14 בין 08:30-12:30

מצפור עופר, מגדל אשכול

לפרטים נוספים: 04-8240122

החוג לספרות עברית והשוואתית

כתיבת תגובה