You are currently viewing יום אירופה

יום אירופה

euהאוניברסיטה, בשיתוף שגרירות משלחת האיחוד האירופי, יקיימו ביום חמישי הקרוב, ה-15.5, את "יום אירופה", שהפך כבר למסורת בקמפוס. במסגרת היום ירצה שגריר משלחת האיחוד האירופי לארס פאבורג-אנדרסן, יקתיימו סדנאות, הרצאות ועוד.

במהלך היום יפעל "שוק אירופאי", יתקיימו הרצאות לתלמידי תיכון ויינתן מידע לגבי אפשרויות ללימודים ותעסוקה במסגרת מדינות האיחוד האירופי.

לפרטים נוספים.

לתוכניית היום.

כתיבת תגובה