"יהודים ומילים"- עמוס עוז ופניה עוז-זלצברגר

בין 17:30-19:30
אודיטוריום ספדיה, בניין רב תכליתי
** יש לאשר השתתפות **
לפרטים והרשמה: 050-7325534
הפקולטה למשפטים 

כתיבת תגובה