הכנס הבין-אוניברסיטאי הל"ג לחקר הפולקלור

בין 08:30-19:30
מצפור עופר, מגדל אשכול
לפרטים נוספים: 04-8240122

כתיבת תגובה