You are currently viewing מדינת "סטארט-אפ" או מדינה דיגיטאלית?

מדינת "סטארט-אפ" או מדינה דיגיטאלית?

phoneשיעור החדירה של טלפונים סלולאריים בישראל מגיע כמעט לשיא: ל 93.6% מהמשפחות בישראל יש  מכשיר סלולארי, כך עולה מ"פרויקט הפער הדיגיטאלי", מחקר חסר תקדים בהיקפו, של המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטה בשיתוף חברת TGI, עמותת תפוח, איגוד האינטרנט הישראלי וחברת בזק. עוד עולה מהנתונים כי הישראלים מחוברים:  ל- 87.5% מהמשפחות יש מחשב בבית ול – 80.6% מהמשפחות יש חיבור בבית לאינטרנט. "הנתונים מראים שבעשור האחרון הפער הדיטיאלי בישראל בהחלט הצטמצם, אך עדיין קיים ", אמר פרופ' שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה