You are currently viewing על מה אנחנו חושבים במהלך הצפירה

על מה אנחנו חושבים במהלך הצפירה

zfiraממחקר חדש וייחודי שנערך באוניברסיטת חיפה שבדק בפעם הראשונה מה התפיסות והתחושות שעולות בנו מתברר כי הצפירה נתפסת כקול גברי מובהק שקשורה בסדר האבהי וכסימן שלטוני של סמכות, בעוד  שדקות הדומייה עצמן, שמגיעות במהלך הצפירה, נתפסות כסימן לכך שהשונות והייחוד של כל אדם נעלמות, וכולנו הופכים להיות דומים. "משכה הקצרצר והסנכרון החיצוני של דקת הדומיה, אינו אומר בשום מובן כי התחושות והתפיסות הן אחידות או חד-גוניות. להפך, מהמחקר עולה שהוא מקפל עולם ומלואו של נושאים, חויות, ויחסים", אמרה פרופ' מיכל אפרת מהחוג לשפה העברית באוניברסיטת חיפה, שערכה את המחקר.

המשך קריאה.

 

כתיבת תגובה