סמינר ותערוכה בנושא: קרל לוץ

בין השעות 15:00-20:00

במצפור רבין וברחבת הכניסה לספריה

לפרטים נוספים:  04-8240851

החוג לחקר השואה ע"ש שטרוכליץ

כתיבת תגובה