אמון ולגיטימציה במערכת החוק והמשפט

 בין 16:15-18:00
חדר הסמינרים 4026 (בניין המדרגה)
ההשתתפות מותנית באישור**
לפרטים נוספים: 04-8288991

כתיבת תגובה