You are currently viewing חג פסח שמח

חג פסח שמח

pesaחג הפסח מסמל את החירות שלה זכה עם ישראל אחרי שנים של עבדות במצרים. צפו ברב רונן לוביץ' בפינה מיוחדת לחג הפסח.

וגם – מה מלמדות אותנו הפרשות "צו", "וארא" ו"בא" – פרשות השבוע הקשורות ליציאת מצרים – על תנועות שיחרור, על תפקידי ההורים בחינוך ילדיהם וכמובן – על המשפחה. צפו בחוקרי האונבירסיטה מתייחסים להשלכות האקטואליות של פרשות החג.

חג שמח מאוניברסיטת חיפה

כתיבת תגובה