You are currently viewing האוניברסיטה תהייה סגורה במהלך הפסח

האוניברסיטה תהייה סגורה במהלך הפסח

univבמהלך חג הפסח ובחול המועד יהיו מתקני האוניברסיטה סגורים – כולל ספריית האוניברסיטה.

לפרטים לגבי בחינת הפסיכומטרי שתתקיים, פעילות מזיאון הכט ופעילויות נוספות – לחצו כאן

כתיבת תגובה