You are currently viewing יום המדע הבינלאומי – באוניברסיטת חיפה!

יום המדע הבינלאומי – באוניברסיטת חיפה!

החל  מהשעה 20:00

בפאב מעונות הסטודנטים,

הרצאה ד"ר דניאל שר- ביה"ס למדעי הים

לפרטים:- האגף לקשרי חוץ

כניסה חופשית!

      26.3.14

כתיבת תגובה