You are currently viewing יום המדע באוניברסיטה

יום המדע באוניברסיטה

koralאיך מגינות על עצמן שוניות אלמוגים והאם גם אנחנו יכולים להעתיק את הכימיה של הארס שלהן? ד"ר דניאל שר מבית הספר למדעי הים יגלה את התשובות בהרצאה במסגרת אירועי יום המדע הישראלי, שתתקיים באוניברסיטה. כולם מוזמנים לאירוע, יום ד' ה-26.3 בשעה 20:00. הכניסה חופשית, השתייה עלינו.

כתיבת תגובה