סמינר מחלקתי- החוג ללשון עברית

בין השעות 17:30-19:00

ג'ב מתקה גולוב-רצהבי (האוני' העברית בירושלים)

"שמות פרטיים כמאפיינים אתניים בארץ ישראל בתקופת הבית הראשון"

חדר 640 (סמוך לאקדמון)

החוג ללשון עברית

כתיבת תגובה