משרד הרקטור

מגדל אשכול, קומה 28, חדר 2812.

גב' מיכל בראמי, ראש לשכת הרקטור
טלפון: 04-8240405, דוא"ל:mhelman@univ.haifa.ac.il

גב' אַסתר רייכמן, מרכזת לשכת הרקטור
טלפון: 04-8240647 דוא"ל:  
arichman@univ.haifa.ac.il

גב' אוריין שטיינר, מרכזת לשכת המשנה לרקטור
טלפון: 04-8288094, דוא"ל: 
osteiner@univ.haifa.ac.il

גב' חגית ריוו, מרכזת דיקנט ההוראה
טלפון: 04-8288739, דוא"ל:
hshestazk@univ.haifa.ac.il

גב' דנה הוניגסמן, מרכזת המזכירות האקדמית
טלפון: 04-8240628  מייל: dhonigsma@univ.haifa.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
דואר אלקטרוני: rector@univ.haifa.ac.il
לשכת הרקטור, אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל 
חיפה  31905

פקס: 04-8342101

כתיבת תגובה