מסיבת פתיחת סמסטר אביב

בשעה 20:00 , במעונות הסטודנטים

מסיבת פתיחת סמסטר אביב והרשמה לפעילות

יהיה גם DJ..

לפרטים מעונות הסטודנטים

כתיבת תגובה