מחלקת הסנאט

תפקידי המחלקה:

  • ריכוז הוועדות האקדמיות של הסנאט: הוועדה המתמדת, ועדת החוקה, ועדת הספריה, ועדת המחשב, הוועדה ללימודי-חוץ, ועדת הקבלה הכלל-אוניברסיטאית, ועדת האתיקה, ועדת הוולפ"ח, וועדה לגמולי תפקיד. ועדות אד-הוק על-פי החלטת הסנאט או הוועדה המתמדת או על-פי החלטת הרקטור.
  • טיפול בבחירות לסנאט וועדותיו.
  • טיפול בשבתונים וחל"תים של חברי הסגל האקדמי.
  • טיפול בענייני משמעת של תלמידים וריכוז רשויות המשמעת.
  • טיפול בענייני משמעת של חברי הסגל האקדמי.
  • ריכוז עבודת היחידה לקידום ההוראה.
  • עדכון התקנונים האקדמיים.
  • עדכון שנתון האוניברסיטה.

עובדי המחלקה:

גב' גב' ירדנה אלון, מנהלת המחלקה טלפון: 04-8249274 yalon@univ.haifa.ac.il
גב' ילנה ינובסקי, מרכזת רשויות המשמעת וועדותיו, טלפון: 04-8240201 eschkol1@univ.haifa.ac.il
גב׳ יפעת סגל, מזכירה, טלפון 04-8380382, isegal2@univ.haifa.ac.il

כתיבת תגובה