המזכיר האקדמי

המזכיר האקדמי – ד״ר שרון לינק

Sharon_Link.jpg

מופקד מטעם הרקטור על הטיפול בהיבטים המנהליים של ביצוע המדיניות האקדמית של האוניברסיטה. המזכיר האקדמי הוא מזכיר הסנאט.
בעל תואר דוקטור מהפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון.

טלפון: 04-8240628
פקס: 04-8342101
דוא"ל: slink@univ.haifa.ac.il

 

מרכזת המזכירות האקדמית – גב' דנה הוניגסמן

טלפון: 04-8240628  מייל: dhonigsma@univ.haifa.ac.il

 

סגן המזכיר האקדמי – מר ניר אדלסברג

מופקד מטעם המזכיר האקדמי על הטיפול השוטף בשורה של נושאים שהמרכזיים
ביניהם: סגל אקדמי (יישום מכלול נהלים המסדירים את עבודת הסגל האקדמי);
משאבים אקדמיים (ניהול הקצאות המשאבים האקדמיים, תכנון בקרה וניצול);
תקציב; ניהול המערך לקליטת מדענים עולים/תושבים חוזרים ועוד מטלות ותפקידים
המואצלים ע"י המזכיר האקדמי מעת לעת.
טלפון: 04-8240461
דוא"ל: nadelsber@univ.haifa.ac.il

 

כתיבת תגובה