עוד קולות חדשים- הכנס השנתי לחוקרים צעירים

בתחומי רוסיה ומזרח אירופה.
בין השעות 09:00-18:30
במצפור ע"ש אביבה וסמי עופר,
קומה 30, מגדל אשכול.

לפרטים: הפקולטה למדעי הרוח

כתיבת תגובה