סמינר מחלקתי- החוג ללשון עברית

פרופ' אלדעה ויצמן- אוני' בר אילן ואוני' בן גוריון

"כיצד מגיבים לאירוניה? תגוביות למאמרי עמדה אירוניים בעיתונות המקוונת היומית"

בין השעות 17:30-19:00 , חדר 640 (סמוך לאקדמון)

החוג ללשון עברית 

כתיבת תגובה