ביטחון לאומי: היבטים פרקטיים וערכיים בהשראת דוד בן גוריון

בין השעות 17:00-19:00באודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשיהמרכז לחקר הביטחון הלאומי

להמשך קריאהביטחון לאומי: היבטים פרקטיים וערכיים בהשראת דוד בן גוריון