ביטחון לאומי: היבטים פרקטיים וערכיים בהשראת דוד בן גוריון

בין השעות 17:00-19:00
באודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי
המרכז לחקר הביטחון הלאומי

כתיבת תגובה