You are currently viewing תואר ראשון לקציני משטרת ישראל

תואר ראשון לקציני משטרת ישראל

kzinimהאוניברסיטה העניקה תואר ראשון לחניכי מחזור נוסף של קורס הקצינים של משטרת ישראל בטקס מרגש וחגיגי שהתקיים, במעמד המפכ"ל רב ניצב יוחנן דנינו ורקטור האוניברסיטה פרופ' דוד פרג'י. "אני רוצה להודות לאוניברסיטת חיפה שמלווה את משטרת ישראל בפרויקטים שונים כבר שנים. הענקתם לשוטרים ידע ודעת ברמה אקדמית ללא פשרות, כזו שעומדת בכל קנה מידה עולמי", אמר רב ניצב דנינו.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה