You are currently viewing מצב הרוח – מצב הבורסה

מצב הרוח – מצב הבורסה

bursaבמחקר חדש שנערך באוניברסיטה נמצא שמניות שמונפקות לציבור בקיץ ובאביב, ימים בהם שעות האור ביממה מתארכות, עולות לאחר ההנפקה יותר ממניות שמונפקות בימי החורף החשוכים  והעגמומיים. עוד עולה מהמחקר כי כעבור מספר חודשים, ביצועי המניות המצטברים התאזנו, מה שמחזק עוד יותר את הסברה שלשעות האור ביממה בשלב ההנפקה הייתה השפעה על הביצועים.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה