You are currently viewing "צדק חברתי" יכול להביא לצדק חברתי?

"צדק חברתי" יכול להביא לצדק חברתי?

zedekמהו צדק חברתי? על השאלה הזאת ניסו לענות 30 סטודנטים וחוקרים מהאוניברסיטה ואוניברסיטת מרילנד, בסמינר דו לאומי ראשון בסוגו שהתקיים באוניברסיטה. המסקנה: המונח כל כך סובייקטיבי עד שלעיתים יש סכנה שיצור קרע בין אלה שדורשים אותו ולכישלון מחאות שנעשות בשמו במקום שיביא לאיחוד שורות שיאפשר מציאת פתרון. ד"ר רוני סטריאר, יוזם הסמינר: " כדי להוביל מחאה המונית תחת הכותרת של צדק חברתי – יש לנהל דיאלוג עמוק בין הקבוצות השונות המרכיבות את כלל המוחים. בהיעדר דיאלוג או תיאום ציפיות יכול להיווצר מצב בו אי השוויון בין הקבוצות מודגש ומועצם ומשם הדרך לקרע קצרה".

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה