You are currently viewing כשגיל חמישים הופך להיות מבוגר מידי

כשגיל חמישים הופך להיות מבוגר מידי

tasritמחקר חדש שנערך באוניברסיטה משרטט את הקשיים עימם מתמודדים התסריטאים בישראל: חוסר הביטחון התעסוקתי, אי הוודאות, התערבות התוכן השיווקי והעובדה שבגיל 50 הם נחשבים כבר מבוגרים מידי. "מספר קטן של עובדים 'כוכבים' נהנים מביטחון כלכלי ניכר, בעוד מספר גדול הרבה יותר של עובדים מתפרנסים בקושי רב", אומרים חיים חגי וד"ר רועי דודזון, עורכי המחקר שיתפרסם בכתב העת מסגרות מדיה.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה