You are currently viewing יום הולדת לכנסת

יום הולדת לכנסת

knessetבשורות טובות לכנסת ישראל, לקראת יום חגה ה-65, שנחוג בט"ו בשבט: עלייה דרסטית ברמת אמון הציבור בכנסת ישראל ובחברי הכנסת, כך עולה מנתוני המדד השנתי לביצועי המגזר הציבורי לשנת 2013 של האוניברסיטה ואוניברסיטת בן-גוריון המתפרסם זו השנה ה-13 ברציפות. בצד השלילי – הכנסת וחברי הכנסת עדיין ממוקמים במקומות האחרונים מבחינת האמון הציבורי.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה