מדרש האגדה בקהילות הגניזה: הכנס השני, תשע"ד

ב-15-16.01.14
בין השעות 09:00-18:00
במצפור עופר / מצפור רבין
הפקולטה למדעי הרוח

כתיבת תגובה