"שוברים את הקרח" פתיחת תערוכת צילומים

בשעה 12:00
ברחבת קומת ה-600
הפקולטה למדעי הרוח

כתיבת תגובה