"חומר וצורה-תרבות חומרית ותרבות של טקסט בתולדות יהודי ארץ ישראל"

בין השעות 10:00-17:00
באודיטוריום 146, הספרייה, בניין ראשי
המרכז לחקר התרבות היהודית

כתיבת תגובה