You are currently viewing מדד אמון הציבור במערכת אכיפת החוק

מדד אמון הציבור במערכת אכיפת החוק

emunרמת האמון במערכת בתי המשפט יציבה למדי ורשמה אך ירידה קלה לעומת השנה שעברה, כך גם האמון בבית המשפט העליון ובבתי המשפט המחוזיים באופן פרטני. רמת האמון בשוטרי משטרת ישראל דווקא רשמה עלייה, אולם הם עדיין נמצאים בתחתית רשימת הזוכים לאמוןמהציבור, כך עולה מהמדד לביצועי המגזר הציבורי לשנת 2013. "אזרחי המדינה משקפים הערכה גוברת למאמצים לשיפור השירות ולמתן מענה לצרכים המתרבים של תושבי המדינה, בעיקר לנוכח ריבוי המשימות שמוטלות על משטרת ישראל", אמר פרופ' ערן ויגודה-גדות, מבית הספר למדעי המדינה, מעורכי המדד.

המשך קריאה

 

כתיבת תגובה