You are currently viewing הקטנת הפונט מסייעת להבנת הנקרא

הקטנת הפונט מסייעת להבנת הנקרא

fontהקטנה של גודל הפונט מסייעת לשיפור הבנת הנקרא בקרב ילדים שכבר שולטים במיומנויות הטכניות של הקריאה, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה. "דווקא העומס הקוגניטיבי והגברת הקושי שבמטלת הקריאה משפרים, ככל הנראה, את יכולת ההבנה", אמרה ד"ר תמי קציר, ראש החוג ללקויות למידה חוקרת במרכז ספרא לחקר המוח בלקויות למידה, שערכה את המחקר.

המשך קריאה

כתיבת תגובה