You are currently viewing נשיא חדש לאגודת הידידים

נשיא חדש לאגודת הידידים

yonelמנכ"ל חברת מגדל, יונל כהן, הוא הנשיא החדש של אגודת הידידים של האוניברסיטה בישראל. "אני שמח על ההזדמנות שניתנה לי לפעול לקידום מוסד אקדמי מוביל כאוניברסיטת חיפה, שהצלחתו מקדמת את מדינת ישראל כולה", אמר כהן עם היוודע דבר המינוי. נשיא האוניברסיטה עמוס שפירא בירך את כהן ואמר: "יונל הוא שחקן חיזוק משמעותי שיסייע לחבר בין המצוינות האקדמית של אוניברסיטת חיפה לקהילה העסקית בישראל".

המשך קריאה

כתיבת תגובה