You are currently viewing הרוח שבפנים ניצחה את הרוח שבחוץ

הרוח שבפנים ניצחה את הרוח שבחוץ

matalonלמרות הרוחות הסוערות והגשמים החזקים שבחוץ – כ-300 חיפאים הגיעו ל-11 הרצאות "רוח בסלון" של האוניברסיטה ועמותת דרך רוח: הרצאות בנושאי מדעי הרוח שהתקיימו בבתיהם של תושבי חיפה שהסכימו לארח בהתנדבות את הציבור הרחב. "הרוחות לא הפחידו אותנו, ידענו שמחכה לנו חוויה מחממת ומרוממת ולכן לא חשבנו פעמיים", אמרה לימור, שהתארחה אצל משפחת ילין בהרצאתה של פרופ' רונית מטלון.

 

כתיבת תגובה