חידושים בשיקום: מבגרות לזקנה

בין השעות 08:30-14:30
באודיטוריום הכט, בניין ראשי
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

כתיבת תגובה