You are currently viewing מפגש בין-דתי ייחודי

מפגש בין-דתי ייחודי

datiפרופ' יצחק ויסמן מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון וד"ר איתמר תיאודור מהחוג ללימודי אסיה התארחו בכנס יוצא דופן: "ועידת החינוך להכרת האחר", כנס בינלאומי ובין-דתי שאורגן על ידי לא אחר מבית המלוכה הסעודי. "חשוב שנדע שיש פנים רבות לאיסלאם וחשוב שנדע גם על הפן הזה, שהולך ומתחזק", אמר פרופ' וייסמן.

המשך קריאה

כתיבת תגובה