You are currently viewing אתגר גדול

אתגר גדול

ttauberצפו בראיון שנערך עם יו"ר חבר הנאמנים של האוניברסיטה, פרופ' אלפרד טאובר, בו הוא מסביר מדוע בחר להגיע לאוניברסיטת חיפה. "אוניברסיטת חיפה כבר מראה שהיא אוניברסיטה שמצטיינת במגוון רחב של תחומים. זה אתגר וכבוד גדול לקחת חלק בפעילות הזו", אמר.

לקטע הראיון על אוניברסיטת חיפה

לראיון הכללי עם פרופ' טאובר

כתיבת תגובה