עיונים במחשבת ישראל בעקבות מחקריו של פרופ' מנחם קלנר

בין השעות 09:00-18:00
באודיטוריום הכט, בניין ראשי
החוג לתולדות ישראל

כתיבת תגובה