You are currently viewing מכשירים את דור העתיד של המנהיגים

מכשירים את דור העתיד של המנהיגים

delta2האוניברסיטה השיקה תכנית מנהיגות חדשה שמטרתה העצמה וטיפוח מנהיגות בקרב סטודנטים בני הקהילה האתיופית. את התכנית יזמה חברת דלתא גליל בשיתוף אגודת הידידים של האוניברסיטה חיפה בישראל והמדור לסיוע אקדמי ואישי. "אוניברסיטת חיפה ממשיכה להשקיע בצמצום הפערים החברתיים באמצעות לימודים אקדמיים ובהצמחת דור העתיד של המנהיגים של מדינת ישראל", אמר נשיא האוניברסיטה עמוס שפירא.

המשך קריאה

כתיבת תגובה