You are currently viewing הקשר שבין אמנות ודיכאון מופחת

הקשר שבין אמנות ודיכאון מופחת

art2ליצירתיות ולעיסוק בפעילות אמנותית יש קשר הדוק עם הפחתת רמות הדיכאון בקרב בני משפחה המטפלים בחולי אלצהיימר, כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה והוצג  בכנס בנושא "מבט על מחלת אלצהיימר – הקשר בין יצירתיות ומחלת אלצהיימר" שאורגן על ידי המרכז לחקר ולימוד הזקנה ועמותת אלצהיימר ישראל.

המשך קריאה

כתיבת תגובה