"בחזרה אל המיתוס העתיק: התיאטרון היווני המודרני"

וביטויים דרמטיים בני זמננו"
פרופ' קונסנטנטין בובס, אוניברסיטת ליל
התוכנית ללימודי יוון

כתיבת תגובה