You are currently viewing היתרון הקוגניטיבי של דו לשוניות

היתרון הקוגניטיבי של דו לשוניות

languageשליטה מאוזנת בשתי שפות (דו לשוניות), המאפיינת אנשים שרכשו ברמה של שפת אם את שתי השפות, תורמת בצורה משמעותית לגמישות הקוגניטיבית המתבטאת ביכולת ליצור מגוון רעיונות ודרכי התמודדות שונים עם בעיות, וביכולת לדלג באופן מהיר בין סטים מחשבתיים. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה ופורסם בכתב העת PSYCHOLOGY. "ייתכן שההתנסות הדו לשוניות לאורך החיים, הדורשת מעברים תמידיים בין השפות, מסבירה את היתרון שיש לאנשים דו לשוניים מאוזנים ביכולת זו", אמר פרופ' רפיק אברהים ממרכז אדמונד י. ספרא לחקר המוח בלקויות למידה. בשבוע הבא יתקיים כנס בינלאומי גדול במרכז ספרא בנושא חקר לקויות למידה.

המשך קריאה

כתיבת תגובה